Wieltrans

 

Regulamin

Regulamin przewozów

 

 1. Rezerwacja przejazdu następuje drogą telefoniczną 0048 735 041 641 lub przez stronę internetową wieltrans.pl,

 2. Potwierdzenie rezerwacji wyjazdu musi nastąpić najpóźniej 1 dzień przed wyjazdem (do godz. 13:00), brak potwierdzenia rezerwacji jest jednoznaczne z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń,

 3. Pasażer ma prawo do przewozu 2 sztuk bagażu: podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 25kg i podręcznego o wadze do 5kg. Transport nadbagażu możliwy jest jedynie po ustaleniu z biurem podczas rezerwacji telefonicznej, 

 4. Przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okolicznościach nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika,

 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zawartość bagażu i za rzeczy zatrzymane przez służby graniczne,

 6. Pasażer musi posiadać ważny dokument upoważniający do przekroczenia granicy,

 7. Podczas podróży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

 1. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu, w przypadku gdy Pasażer:

  • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
  • zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  • odmawia uregulowania opłaty za przejazd
  • nie posiada dokumentów uprawniających do przekroczenia granic,
 2. Przewóz zwierząt jest dozwolony jedynie po wcześniejszym ustaleniu z biurem,

 3. Firma Wieltrans jest organizatorem przewozów, działa na zasadzie agencyjnej reprezentując usługi firm przewozowych,

 4. Reprezentując firmy przewozowe za swoje usługi nie pobieramy żadnego wynagrodzenia ze strony klienta,

 5. Firmy przewozowe z którymi współpracuje firma Wieltrans odpowiadają za dostarczenie klienta ze wskazanego adresu początkowego do adresu końcowego w dniach określonych przez przewoźnika,

 6. Klientom pozyskanym przez Agenta przysługują promocje i upusty na warunkach tożsamych z warunkami promocji i upustów obowiązujących klientów w firmie wykonującej przewóz.

 

Rezerwując miejsce i korzystając z naszych usług akceptujesz regulamin i warunki organizacji przewozu.

 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów:

Od 25 Maja 2018r. W Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych(RODO) Czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją aby poinformować Państwa o tym jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzane w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Wieltrans. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako Wieltrans w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych kontrahentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób, bezpieczny zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe przy zawieraniu umowy oraz trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
- Wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. (podstawa prawna art. 6 ust. 1b) RODO, podstawę tą będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”
- Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.:
*wystawianie i przechowywanie Faktur oraz dokumentów księgowych,
* Udzielenie odpowiedzi na zapytania o usługę
- W celach archiwizacyjnych
* z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać :
-przez czas wykonywania usługi np. Wystawienia Faktury(posdstawa prawna art.6 ust 1c RODO, podstawę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym)
-przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna:obowiązek prawny)
Dane osobowe udostępniane są głównie podmiotom dzięki którym Twój zarezerwowany przejazd może się odbyć

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymujemy je od Państwa drogą telefoniczną, lub internetową. Jak również od osoby lub firmy upoważnionej przez Państwa podczas składania rezerwacji przejazdu, a także później, w związku z Państwa kolejnymi podróżami.

Czy muszą Państwo podać nam dane osobowe?
Jeżeli nie otrzymamy danych osobowych (imię, nazwisko, adresy oraz nr telefonu), niestety nie będziemy mogli wykonać dla Państwa usługi transportowej.

Rezerwując miejsce i korzystając z naszych usług akceptujesz regulamin i warunki organizacji przewozu w poniższej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Wieltrans z siedzibą w Dziwiszów 83, 58-508 Jelenia Góra, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmie Wieltrans z siedzibą w Dziwiszów w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.